Учредиха Обществен дарителски фонд в Бяла Слатина

Учредиха Обществен дарителски фонд в Бяла Слатина

На празничния 1- ви юни в залата на Художествената галерия в Бяла Слатина беше учреден първият Обществен дарителски фонд  в Бяла Слатина.  Учредяването на фонд „Участвам, дарявам, променям” – Бяла Слатина “ се случва благодарение  усилията  на Сдружение „Първи юни“ с председател Наталия Костадинова и активното съдействие на ръководството на Община Бяла Слатина.

Целите на фонда са да набира финансови средства от дарения и завещания от физически и юридически лица, с които да финансира проекти / инициативи, каузи/, които ще се реализират на територията на общината, както и да финансира проекти, които включват дейности и инициативи, насочени към решаването на значими за местните общности от населените места на територията на община Бяла Слатина проблеми от социален, културен или екологичен характер.

Гости на събранието бяха народният представител от ПП ГЕРБ - Красен Кръстев, който подкрепи благородната кауза с лично дарение, председателят на Общинския Съвет -  инж. Харалампи Петков, инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, както и Кметът на Община Оряхово-  Росен Добрев.

След приемането на Правилник за дейността и организацията на фонда, бяха избрани  членовете на обществения съвет, който ще управлява фонда и който е с тригодишен мандат. Начело на върховния орган на Дарителския фонд застава Данаил Иванов.


Коментари2015-06-05 14:21:38