Смяната на председателя на Общински съвет - Мездра не успя

Смяната на председателя на Общински съвет - Мездра не успя

Да бъдат прекратени правомощията на председателя на Общински съвет - Мездра инж. Делян Дамяновски - тази бе „най-горещата” точка в дневния ред на майската сесия на местния парламент. Вносители на предложението бяха общинските съветници от ПП ГЕРБ Васил Христов, д-р Ивайло Тодоров, Ивайло Тошев, Надежда Йорданова, Тихомир Тошев, Цанко Петков и Яна Нинова, Славей Младенов от КП „Движение за община Мездра” и д-р Дарина Христова от ПП „Обединени социалдемократи”.

Мотивите на вносителите: „Като председател на ОбС - Мездра Дамяновски не е изпълнил задълженията си да уведоми общинските съветници за публичната продан на сградата на Районна поликлиника в гр. Мездра, обявена по Изпълнително дело №102/2010 г. за удовлетворяване вземането на „Дунав” ЕООД - гр. Мездра” и „ Председателят не е уведомявал съветниците от ОбС - Мездра за хода на водените съдебни дела по случая и получаваните съобщения от съда”.

В отговор Дамяновски заяви, че обвиненията към него са абсолютно безпочвени и не отговарят на истината. Той припомни фактите около спорния казус с „Медицински център 1 Мездра” ЕООД от 14 март т. г., когато в ОбС е получено уведомление от съда за насрочване извършване на опис на имуществото на дружеството в ликвидация, до 19 май с. г., когато с това уведомление са запознати членовете на Постоянната комисия по стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция.

Дамяновски подчерта, че в нито един момент не е нарушил Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, нито се е отнесъл безотговорно по този въпрос, поради което смята, че предложението на вносителите за прекратяване на правомощията му е „безпочвено”.

Според него истинската причина за поисканата му оставка е политическа и това са резултатите от проведените наскоро евроизбори. „Ако не беше поликлиниката, щеше да бъде някакъв друг повод, каза в заключение Дамяновски. Аз не съм виновен, че някой е загубил изборите в община Мездра и област Враца. Ако са европейци и демократи, нека тези, които загубиха изборите, да си подадат оставките”.

В крайна сметка след разгорещени дебати и тайно гласуване предложението за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет не бе прието. За оставката гласуваха 9 съветници, също толкова бяха против, а една бюлетина се оказа недействителна. Поради служебни ангажименти двама съветници от БСП не участваха в гласуването.


Коментари2014-05-30 13:37:06