Близо 5 000 000 лв. влизат в Община Мездра за проекти

Близо 5 000 000 лв. влизат в Община Мездра за проекти

Три проекта на община Мездра са одобрени за финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПИП), която е предназначена за изпълнението на приоритетни програми и проекти на местните власти и на министерствата за благоустройство на общините и с цел осигуряване на заетост.

Това стана ясно след заседание на Министерския съвет, на което беше приетото постановление за одобряване на списъка на одобрените проекти/програми, отговорните за тяхното изпълнение общини и министерства и разпределението на целевите средства.

До решението за държавно финансиране се стигна след като Община Мездра кандидатства с трите проектни предложения по ПИП. Целевите средства, които ще бъдат отпуснати на Общината, възлизат на близо 5 000 000 лв.

Най-голям финансов ресурс - 4 000 000 лв., е одобрен за „Доизграждане на Многофункционална спортна зала - гр. Мездра”. В нея ще могат да се практикуват 15 вида спорт, в т. ч. лека атлетика, художествена гимнастика, хандбал, баскетбол и волейбол. Залата ще предлага възможност и за провеждането на разнородни сценични прояви - концерти, спектакли и пр. Модерното спортно съоръжение е с обща застроена площ 8007 кв. м, общ обем 64 300 куб. м и капацитет от 1247 до 1500 места. В него ще могат да се провеждат състезания както от републикански, така и от международен характер.

Другият проект, който ще получи държавно финансиране, е „Реконструкция на транспортна инфраструктура в община Мездра”. Става дума за реконструкцията на 7 градски улици с натоварен трафик - западната част на ул. „Александър Стамболийски”, „Веслец”, „Любен Каравелов”, „Динко Петров”, „Паисий”, „Роза” и „Брусненско шосе”, както и на три участъци от IV-класната пътна мрежа: Синьо бърдо - граница община Роман/ Мездра - Ослен Криводол - Лик - Дърманци, Мездра - Боденец - Крапец и граница община Враца/ Мездра - Върбешница - Горна Кремена. За изпълнението на този проект ще бъдат отпуснати 740 000 лв.

Третото проектно предложение, което е одобрено за финансиране, е „Изграждане на спортни площадки в гр. Мездра”. По него ще бъдат построени две спортни площадки в парковата зона на ул. „Ал. Стамболийски” в непосредствена близост до Многофункционалната спортна зала. Те са предназначени за практикуването на масов и клубен спорт, включително волейбол и баскетбол. За направата на двете спортни площадки ще бъдат инвестирани 200 000 лв.

„Мисля, че това е една прекрасна новина, коментира кметът Иван Аспарухов. Радвам се най-вече, че ще можем да довършим спортната зала. Защото в момента в нашия град развиват активна дейност 12 спортни клуба с 486 състезатели, включително такива на световно ниво. Говоря за нашите лекоатлети, които зимно време нямат къде да тренират пълноценно. Затова проектирахме залата така, че да има къде да се подготвят на закрито. Мисля, че това е една добра новина за гражданите на Мездра и всички ние, спортните хора, се радваме, че се случва”.

 

Мирослав Гетов

 

 
2014-02-07 14:38:38