ОДЗ “Мир”- свят пълен с топлина

ОДЗ “Мир” в Селановци е открито през март 1973 г.

Детското заведение работи по одобрени от МОМН програми за обучение и възпитание и залага на засилено изучаване на английски език. Малчуганите се включват активно в богата палитра от дейности - музикални занимания, народни и модерни танци, разходки на открито и др.

Индивидуалното отношение и внимание към всяко дете, балансираното и разнообразно хранене на децата четири пъти дневно, осигуреното медицинско обслужване и отличната квалификация на учителите правят детската градина предпочитано място за малчуганите. 

Обновена и разкрасена до неузнаваемост след приключилия генерален ремонт, днес сградата на ОДЗ “Мир” в Селановци посреща 80 деца и ги въвежда в света на детството, фантазиите и мечтите.

ОДЗ”Мир” има изграден специфичен възпитателен модел с конкретни задачи за всяка възрастова група. За неговото реализиране като основен партньор е привлечено семейството. Родителите участват в обсъждането на здравна, възпитателна и образователна проблематика, свързана с възрастовите особености на децата. “Мисията ни е да създадем условия и среда, взаимоотношения, които са близки до семейните, с дух на национално самочувствие и гордост, че сме българи. Стремим се нашето ОДЗ ”Мир” да е свят пълен с топлина и красота, където всеки ден да е подарък за децата”, споделят  от детското заведение. ОДЗ “Мир” разполага с просторни занимални, самостятелни спални, физкултурен и музикално- театрален салон. Собствената кухня дава възможност за приготвяне на калорична храна, а обширният двор и уредите за игра предполагат много динамични игри и спортно- подготвителни дейности.


Коментари2013-10-10 12:45:03