Турнир по шах в Криводол

Традиционно през ученическите ваканции Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Криводол, съвместно с читалищната библиотека организират спортни мероприятия. С турнир по шах бе закрито „Спортно лято 2013”в Криводол.

В индивидуалната надпревара взеха участие деца на възраст от 10 до 16 години. Под ръководството на обществените възпитатели  Иван Симеонов и Йорданка Христова децата демонстрираха интересна игра на шахматните дъски.

На първо място се класира Кирил Захариев, на второ място е Томислав Найденов, а на трето място - Божидар Борисов.

Секретарят на местната комисия Маргарита Петрова връчи преходната купа и грамотите на победителите.

 

 

 
2013-09-10 13:38:26