Община Криводол приключи проект „Залесяване на неземеделски земи”

Община Криводол приключи проект „Залесяване на неземеделски земи”

Приключи реализацията на проекта на Община Криводол „Залесяване на неземеделски земи” по договор №06/223/00143 от 07.06.2010 г. между Община Криводол и Държавен фонд „Земеделие”.

Проектът бе финансиран по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Стойността му е 534 754 лв. При изпълнението са залесени осем общински имота с тополови и акациеви насаждения. Общинските имоти се намират в селата Краводер, Главаци, Пудрия, Г. Бабино, Ракево и Баурене.


Коментари2013-08-19 13:10:42