Фонтан отново краси Бърдарски геран

На 14 юни кметът на Бърдарски геран Светлана Караджова, официално откри новият, реконструиран фонтан в селото. 

Фонтанът в селото не функционира в последните 25 години. Ремонтът на шадравана започва през лятото на 2012 г. Първата сума е събрана от продажба на юбилейните значки по време на честването на 125-годишнината на Бърдарски геран. Александър Живков, Ралица Велчева и Гергана Живкова дават идеята за подобно набиране на средства и първото дарение за изработването на значките. Фонтанът е боядисан с дарение на Анна Андонова-Саламанова. С доброволен труд се включват също бригада работници от фирмата на инж. Робин Пасиг и служители на кметството.

Жителите на селото благодарят също на фирма „Виктория – 93”, която осъществява запълването с вода и пускането на фонтана и на ЕТ „Милчо Босилков”, за изработването на важна част от инсталацията.

 
2013-06-25 09:25:43