СЗДП се похвали с нова техника

СЗДП се похвали с нова техника

„Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца придоби специализирана техника във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано – Карпатско - Динарски регион“ / „Towards a Climate-smart Forest Connectivity for Large Carnivores in the Balkan-Carpathian - Dinaric“, Project № DRP0200359, с акроним: ForestConnect по програма Интеррег Дунавски регион 2021-2027, ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027. Държавното предприятие закупи четири моторни коси „Husqvarna“, два моторни храсторези „Husqvarna“, четири моторни триони „Husqvarna“, една акумулаторна ножица „Husqvarna“ и един моторен свредел „Oleo-Mac“.

Закупената техника ще се използва в целевите територии на ТП ДГС Берковица, ТП ДГС Чипровци и ТП ДГС Белоградчик за изпълнение на заложените дейности по проекта.

Ще бъдат закупени още термокамери, бинокли и др. уреди за наблюдение и мониторинг на едрите хищници.


1


2024-06-08 11:19:21