Наш музей с номинация за престижна награда

Наш музей с номинация за престижна награда

Във връзка със своята кандидатурата в 10-то издание на международния конкурс за  Музей на годината от славянска държава, награда „Жива“, иницииран от Фондация "Форум на славянските култури", Исторически музей град Оряхово  бе посетен на 31 май - 1 юни 2024 г. от Елиа Влаху и Бранислав Панис - членове на журито. Гостите бяха посрещнати и поздравени лично от кмета Росен Добрев и председателя на ОбС Румяна Декова. След това те посетиха иновативната мултимедийна изложба „Марин Върбанов. Принцът от Оряхово“, открита през 2023 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, централната сграда, къща-музей „Дико Илиев и духовите музики“ и Етнографската къща. Директорът на музея д-р Евгения Найденова представи чрез презентация различни аспекти от дейността на институцията и прилагането на съвременните технологии в представянето на културните ценности.

Елиа Влаху е музеолог, музеен експерт при Европейската музейна академия, консултант по музеен и културен мениджмънт, ръководител на отдел "Музеи" на културната фондация "Piraeus", Гърция. Бранислав Панис е Генерален директор на Словашкия национален музей.

Основната цел на конкурса е обмяна на опит, създаване на контакти и партньорства с културни институти от други държави. Наградата „Жива“ е платформа  за популяризиране на добрите практики в опазването и представянето на музейните колекции, на паметниците на културата и природата. Кандидатите се оценяват за креативност, устойчивост, ефективност на екипа, внимание към посетителите и откритост, разказване на истории. Тази година България е домакин на церемонията по награждаването, която ще се състои през месец септември в Регионалния етнографски музей на открито „Етър“.
2024-06-05 07:24:26