Врачанската болница е лидер по задължения

Врачанската болница е лидер по задължения

Общо 46 569 000 лв. са просрочените задължения на болниците с над 50% държавно участие в капитала към 31 март 2024 г. Това става ясно от отговор на служебния здравен министър д-р Галя Кондева. От всички 61 държавни болници просрочени дългове имат едва 13 от тях, или 21,3%, а всички останали успяват да изплащат задълженията си в срок, сочи справката. С най-големи просрочия е врачанската МБАЛ „Христо Ботев“ (8,273 млн. лв.), следвана от „Александровска“ болница (7,858 млн. лв.) и МБАЛ „Лозенец“ (7,778 млн. лв.). Топ пет се допълва от НКБ (7,315 млн. лв.) и ловешката МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ (6,582 млн. лв.), показват още данните от справката. Общинските болници също се справят добре с управлението на дълговете в голямата си част. Общо просрочените им задължения възлизат на 13 491 000 лв., като от всички 120 общински болници просрочия имат едва 24, или 20% от тях. С най-голяма сума просрочени дългове е МБАЛ Поморие (2,377 млн. лв.), следвана от СБАЛО – Хасково (2,184 млн. лв.) и МБАЛ Тутракан (2,130 млн. лв.). Четвърти е Комплексният онкологичен център във Велико Търново (1,722 млн. лв.), а петицата се допълва от МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Козлодуй (849 хил. лв.). Общите дългове на държавните болници пък възлизат на 623 116 000 лв., като тук на първо място е „Александровска“ болница с 65,489 млн. лв., следвана от УМБАЛСМ „Пирогов“ (64,662 млн. лв.) и УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив (56,922 млн. лв.). При общинските лечебни заведения сумата на общите задължения възлиза на 205 552 000 лв., като тук с най-голям общ дълг е КОЦ Пловдив (26,976 млн. лв.), следван от КОЦ Бургас (14,972 млн. лв.) и СБАЛО „Св. Мина“ – Благоевград (10,724 млн. лв.).


1


2024-06-04 15:46:47