Читалища получиха финансиране от Дарителски фонд

Читалища получиха финансиране от Дарителски фонд

Читалня на открито към Читалището в Оряхово, възраждане на народни танци в Читалището в Остров и оживяване на моменти от Средновековието чрез проект на Историческия музей в Оряхово, са идеите, които получиха финансова подкрепа от Дарителския фонд в Оряхово по неговата първа покана за кандидатстване. Фондът съществува под егидата на кмета на Оряхово Росен Добрев. Трите идеи се финансират със средства, изцяло дарени от местни жители - граждани и фирми, в община Оряхово!

„С благодарност към кмета на Община Оряхово Росен Добрев, председателя на Обществения фонд - г-жа Христина Цонева, будните граждани, дарители и съмишленици. Пожелаваме успех в изпълнението на трите идеи, които вярваме, че ще допринесат за обогатяване на културния и духовния живот на деца и възрастни хора в Остров и Оряхово!“, заявяват организаторите.


1
2
3


2024-05-15 16:23:32