Укрепват свлачището в Охрид

Укрепват свлачището в Охрид

Започва подготовката за укрепване на свлачище в Охрид. Засегнатата зона по пътя в селото е около 46 метра. Наблюдават се слягания към дерето от северната му страна. Това става ясно от инвестиционните намерения на местната управа в Бойчиновци. През януари е проведено инженерно-геоложко проучване, изяснило характера и параметрите на свлачишния участък в центъра на Охрид. В долната му част има дере, което по това време е било сухо и не е имало повърхностни води в него. При периоди на обилни валежи се наблюдава 2 до 3 м водно ниво там. В източния край на участъка е установена зона, в която е имало кафене, пропаднало и свлечено в дерето преди около седем години. В склона над пътя не са забелязани свлачищни процеси и няма признаци за активизиране на зоната над него към училището. В предишни периоди по пътя са формирани пукнатини и пропадания, които към момента на проучването били заличени от направените ремонтни - пътят е преасфалтиран по отделен проект.

Препоръчан е най-ефективният метод за укрепване на района. В участъка се предвижда да се изгради силова укрепителна конструкция, състояща се от вертикални и наклонени пилоти. Зоната под пътния насип е слаба и се препоръчва да се предвиди подобряване на носещата способност на земната основа до 2 метра дълбочина.
2024-04-02 14:30:42