Малчугани и учители с интересно събитие в Бяла Слатина

Малчугани и учители с интересно събитие в Бяла Слатина

В ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина, се проведе публична изява по Национална програма „Хубаво е в детската градина“. Представени бяха открита педагогическа практика на тема „Подвижни игри с ортопъзели“ в четвърта група с ръководители – главен учител Мария Димитрова и старши учител Виолета Славова и състезание „Танцувай с мен“ с участието на деца и родители. Гости на събитието бяха Таня Борисова – старши експерт „Предучилищно образование“ към РУО – Враца, Дарина Кръстева – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“ в община Бяла Слатина, Даниела Цветанова – кмет на кметство Соколаре и председател на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1920“ – с. Соколаре, директори на предучилищни учебни заведения, учители и родители. Гостите бяха посрещнати с топла питка и сладък мед от дечица, облечени в национални носии. Те получиха разработените от педагогическия екип на ДГ „Незабравка“ 50 авторски подвижни игри с ортопъзели, които могат да се използват и от  други предучилищни заведения и други детски учители във всички режимни моменти.  

 Най-емоционалната част от представените дейности беше състезанието по танци, в което с голям ентусиазъм се включиха деца и родители. Гостите на събитието бяха не само пасивни наблюдатели, но и активни участници в него.

      Тази публична изява е още едно доказателство, че в община Бяла Слатина детските градини осъществяват модерно предучилищно образование, свързано с най-новите тенденции в развитието на предучилищната педагогика, че в детските градини работят учители-новатори, учители-творци, че децата в детските градини са в сигурни ръце и растат щастливи и обичани.

 

 

 


2
3
4
5


2024-03-25 10:02:45