30 милиона отпусна регионалното министерство на Община Лом

30 милиона отпусна регионалното министерство на Община Лом

Споразумение за финансиране на четири значими за община Лом проекти на стойност 30 милиона лева подписаха министърът на регионалното развитие Андрей Цеков и кметът на Лом Цветан Петров. Над 17 милиона лева са предвидени за изграждането на нов 19-километров водопровод от Добри дол до Лом. Скоро трябва да започне и дългоочакваният ремонт на пътя Лом-Комощица, на стойност над 4 милиона лева. За изграждането на втория етап на водопровода в Замфир са осигурени близо 5 милиона лева, а за нов водопровод в Трайково са заделени 3 милиона лева. Изпълнението на дейностите ще започне веднага след като местната общинска управа подаде искане за авансово плащане по сключеното споразумение с МРРБ.
2024-03-17 16:20:24