Прекрасен кът за спорт, игри и отдих изградиха в Бяла Слатина

Прекрасен кът за спорт, игри и отдих изградиха в Бяла Слатина

През лятото на 2023 г. започна ремонт на съществуващи площадки в междублоковото пространство на ж. к. „Сребреня“ в Бяла Слатина.

Предвидените ремонтни дейности приключиха и жителите на комплекса и най-вече децата, имат прекрасен кът за спорт, игри и отдих.

Изградената спортна площадка е с размери 600 кв. м. и ще се използва за футбол на малки врати и баскетбол. Площадката е оградена с обезопасителна мрежа, с цел предпазване на намиращите се в близост жилищни блокове.

В съседство със спортното съоръжение, е изградена и детска площадка с размери 266 кв. м., снабдена с ударопоглъщаща настилка, дървена ограда и шест уреда за игра на деца от 3-12-годишна възраст, отговаряща на изискванията на законодателството и наредбите в Република България.

Извършени са ремонти на настилката между двете площадки - изграден е 430 кв. м. паваж, предвидено е осветление и видеонаблюдение.   


1
2
3


2024-03-13 11:12:55