Баба Марта навести и децата от ДГ „Васил Левски“ в Бързия

Баба Марта навести и децата от ДГ „Васил Левски“ в Бързия

Баба Марта навести и децата от ДГ „Васил Левски“, с. Бързия. Тя дойде с пълна кошница с мартенички, сладка питка и благи думи. 

Всяко дете закичи с червено-белият символ на здравето, чистотата и силата. Гостенката се порадва на поздравите, отправени от децата и обеща, че догодина пак ще пристигне при тях. 

Денят бе изпълнен с много песни, танци, усмихнати личица, празнично настроение и куп мартенички на детските ръчички.
2024-03-01 20:10:11