Представиха концепция за инвестиции от 171 милиона лева в Лом

Представиха концепция за инвестиции от 171 милиона лева в Лом

Изпълнението на инфраструктурни, социални и културно-исторически проекти на стойност 171 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ са включени в „Комбинираната концепция за интегрирани териториални инвестиции на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово“.

Това е най-голямата инвестиция в общински проекти с европейско и национално финансиране в Северозападна България за следващите 3 години. Проектите ще бъдат изпълнени от Агенция „Пътна инфраструктура“, Общините Лом, Оряхово и Димово и фондация „Рома-Лом“. Те ще бъдат финансирани по оперативните програми „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

До края на тази година трябва да бъдат изработени техническите проекти и след това да се обявят процедури за избор на изпълнители на строително-монтажните дейности. Пред граждани и медии на проведеното днес обществено обсъждане Комбинираната коцепция за интегрирани териториални инвестиции бе представена от Анна Йорданова – директор дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки, инвестиционна политика и проекти“ в Община Лом, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София, Областно пътно управление – Монтана, Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, Община Оряхово, и фондация „Рома-Лом“. В обсъждането участваха и председателят на Общинския съвет Пенка Пенкова и зам.-кметът по хуманитарни и социални дейности Хилда Владимирова.
2024-02-24 13:09:45