Горски стражари задържаха незаконно добити 4 кубика дърва за огрев и 4 каруци

Горски стражари задържаха незаконно добити 4 кубика дърва за огрев и 4 каруци

Горски стражари на Северозападно държавно предприятие задържаха незаконно добита дървесина и 4 броя каруци през изминалата нощ. Бракониерите са заловени в държавни горски територии в землището на с. Брусарци, намиращи се в района на дейност на ДГС Монтана. Проверяващите конфискуваха общо 4 пр.куб.м дърва за огрев от дървесните видове – акация, габър и дъб. Нарушителите не са представили превозен билет и позволително за сеч, а дървесината е била транспортирана без контролна горска марка.
2024-02-23 15:40:14