Кмет и образователен шеф искат сътрудничество на терен

Кмет и образователен шеф искат сътрудничество на терен

Работна среща под мотото „Подкрепа и сътрудничество на терен“ се проведе в художествената галерия „Проф. Марин Върбанов“ в Оряхово. Участници в проявата бяха кметът Росен Добрев и екип, началникът на Регионалното управление на образованието Лорета Колева, директори и педагогически персонал на образователните институции от Община Оряхово. Кметът Росен Добрев благодари на Лорета Колева за доброто сътрудничество и отличните постижения в образователната система до днес.

Образователният шеф от своя стлана благодари на всички експерти, директори и учители затова, че припознаха идеята за провеждането на подобни работни срещи. Лорета Колева бе категорична, че мястото на експертите е именно на терен, измежду педагогическите колективи, за да се решат нелеките предизвикателства, пред които е изправена образователната система.


1
2


2024-02-22 15:29:47