С модерни спортни площадки и салони ще бъдат 3 училища в Бяла Слатина

С модерни спортни площадки и салони ще бъдат 3 училища в Бяла Слатина

Три училища в община Бяла Слатина бяха класирани за финансиране  по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024- 2026 г. След дълги години очакване децата от Основно училище "Христо Ботев" с. Търнава ще имат истински физкултурен салон. Той ще бъде построен по Модул 1: „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“. Проектът предвижда построяването на физкултурен салон в двора на училището с размери 20 х37 м., включително съблекални, бани, спомагателни помещения и др. Построяването на физкултурен салон ще даде възможност всички ученици да спортуват при модерни и здравословни условия, каквото е и желанието на техните родители, както и да се включат в извънкласни форми за спорт и да развиват способностите си в тази област. Новият салон ще създаде условия за провеждане на междуучилищни състезания и подобряване имиджа на училището. Стойността на проекта е 1 497 514,40 лв. с включено ДДС.

По Модул 3: „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ в Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" , на площ от  1000 кв. м.,  ще бъде изградена  нова, открита спортна площадка. Осигуреното финансиране е в размер на  84 000 лв.  В средно училище "Христо Ботев" с. Галиче по  Модул 3,  също предстои изграждане на открита спортна площадка  на площ от 510 кв. м. Финансирането е в размер на 100 000 лв. 
2024-02-21 13:07:12