С пълно мнозинство приеха бюджета за 2024 г. в Бойчиновци

С пълно мнозинство приеха бюджета за 2024 г. в Бойчиновци

На 15 февруари се проведе редовно заседание на Общинския съвет в Бойчиновци. Единствена точка в дневния ред бе приемането на бюджета на общината за 2024 г. Той е в размер на 15 233 хиляди лева. От тях 9.7 милиона са приходи с държавен характер,  а 5.4 милиона са приходи за местни дейности. 2.6 милиона ще бъде капиталовата програма на общината. Към 1 януари общината няма просрочени задължения, а има несъбрани вземания от 1.47 милиона лева. Основните му принципи и тази година са запазване на финансова стабилност, на обема на предлаганите услуги, изпълнение на поетите към гражданите ангажименти и повишаване събираемостта на собствените приходи.
2024-02-15 17:37:53