В ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ бе извършен ремонт на част от покрива на Учебна практика

В ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ бе извършен ремонт на част от покрива на Учебна практика2024-01-25 16:22:14