Продължава предоставянето на лична помощ в Бяла Слатина

Продължава предоставянето на лична помощ в Бяла Слатина

В община Бяла Слатина продължава предоставянето на лична помощ по Механизма „Лична помощ“. Тя е съгласно Наредба №РД07-8-9/28.06.2019 г. за включване в Механизма „ Лична помощ “ стартира през м. септември 2019 г. Според Наредбата ползвател на лична помощ може да бъде човек с трайно увреждане, с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. Лична помощ е в услуга и подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер. Дейностите по Механизма „Лична помощ“  обхващат всички населени места на територията на община Бяла Слатина.

Към 1 януари тази година ползвателите в общината са 611 лица с увреждания, които чрез Механизма ще имат възможност да се включат и да участват в обществото наравно с всички останали.

 

 
2024-01-10 14:24:05