МРРБ одобри 8 от подадените проекти на Община Бяла Слатина за саниране на многофамилни жилищни сгради

МРРБ одобри 8 от подадените проекти на Община Бяла Слатина за саниране на многофамилни жилищни сгради

В края на месец май община Бяла Слатина подаде 9 проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост на блоковете в града. МРРБ одобри 8 от подадените проекти.

Очаква се да стартира подписването на договорите за предоставяне на средствата и да бъдат обявени процедурите за избор на изпълнител на строително - ремонтните дейности.

Одобрените за финансиране блокове в Бяла Слатина са: ж. к. „Младост“ 2, ж. к. „Младост“3, ж. к. „Сладница“, бл. 2, ж. к. „Сребреня“ бл. 3, ж. к. „Сладница“ бл. „Подем, ж. к. „Калоян“ 2, ж. к. „Сребреня“ бл. 1, ж. к. „Калоян“ 1.
2024-01-09 17:20:40