Ремонти преобразяват белослатинската болница

Ремонти преобразяват белослатинската болница

През месец юни започнаха строително-ремонтните дейности по проект „Реконструкция на прилежащо пространство към МБАЛ Бяла Слатина и изграждане на паркинг“. Проектното предложение се финансира по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика.

Дейностите по проекта включват полагане на бетонови бордюри, настилка от асфалтобетон, настилка от бетонови павета, полагане на маркировка с боя, монтаж на кошчета за отпадъци, на улично осветление и други. Чрез изпълнението на тези дейности ще бъде изграден нов паркинг в дворното пространство на МБАЛ Бяла Слатина с 57 паркоместа за служители и пациенти.

Крайният срок за изпълнение на проекта е до 30.11.2023г., а общата стойност на проекта е в размер на 322 720 лв., като от тях 129 088 лв. са от Проект „Красива България“, а 193 632 лв. представляват собственото финансиране.

 

 


2
3


2023-08-02 10:48:51