Търсят съдебни заседатели за Оряхово и Враца

Търсят съдебни заседатели за Оряхово и Враца

Общински съвет Оряхово УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ОТКРИТА процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Оряхово и Окръжен съд – Враца, съгласно Решение №568 от 27.07.2023 г. на Общински съвет Оряхово и на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68 от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и получени писма с Вх.№681/07.04.2023г., относно предлагане и избиране на кандидати от Община Оряхово за съдебни заседатели при Районен съд – Оряхово и писмо с Вх.№705/19.05.2023г. за Окръжен съд – Враца от Административния ръководител - Председател на Окръжен съд - Враца и във вр. с чл.60 от АПК.
2023-08-02 10:07:55