Ударно ремонтират сградата на Община Мизия

Ударно ремонтират сградата на Община Мизия

Основен ремонт се извършва на санитарните възли и административните помещения в сградата на Община Мизия. Средствата са отпуснати съгласно Споразумение № РД-17-16/24.03.2023 г. между Община Мизия и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”. Ще бъдат ремонтирани и четири административни помещения. Целта е подобрено обслужване на гражданите, по-бърза реакция от страна на администрацията и привеждането на общите помещения в обновен и приветлив вид.


1


2023-07-26 13:41:23