Община Мизия с актуална информация за нивото на река Скът

Община Мизия с актуална информация за нивото на река Скът

 

Към 09:00 часа след направени обходи от екипи по течението на река Скът и дигите, констатациите са следните:

За с. Липница: Отчетен е спад в последните часове с 9 см. в нивото на река Скът.

За с. Крушовица: Нивото на р. Скът е 2,67 м. Наличие на вода има в дворовете на 10 обитаеми и 2 необитаеми къщи. Има наличие на разливи в района на пречиствателната станция и прилежащи две улици около дигата.

За гр. Мизия: Нивото на р. Скът е 2,19 м. В района на помпената станция на ВиК се наблюдават разливи.

Продължават въведените в действие мерки за постоянно наблюдение на нивото в с. Липница, с. Крушовица и гр. Мизия, както и периодични огледи на „критичните участъци“ по дигите на реката на територията на с. Крушовица и гр. Мизия.

Продължава непрекъснатото следене и на нивото на дренажните води. Към момента и двете помпи работят на пълен работен цикъл.

РСПБЗН-Оряхово има готовност при необходимост да окаже съдействие и да се включи с допълнителни помпи.

Умоляваме гражданите да запазят спокойствие, да бъдат бдителни и при нужда да ни сигнализират на: Дежурен по ОбСС - 088 875 4578

 

*Снимка: Архив
2023-06-20 09:38:50