Средства за почистване на река Скът иска спешно Община Мизия

Средства за почистване на река Скът иска спешно Община Мизия

Вследствие на обилните валежи на територията на цялата страна и възникналите щети в Северозападна България, нивото на река Скът на територията на Община Мизия е в норма и се наблюдава денонощно.

По инициатива на кмета на Община Мизия, Валя Берчева днес бе проведена работна среща на терен с Георги Митов за обсъждане на състоянието на речното корито на Скът.

"Основен приоритет е да работим с грижа и в услуга на всички жители от територията на общините от област Враца. Вниманието на управляващите е необходимо да бъде насочено към осигуряване на средства за превенция от наводнения и почистване на речните корита." - коментира губернаторът.

"От встъпването ми в длъжност като кмет състоянието на коритото по поречието на р. Скът е най-наболелият проблем. За мен и повечето от вас, които преживяхме наводнението през 2014 г. тази тема е болезнена и твърде чувствителна. Надявам се това никога да не се повтори. За това се боря и всички мои действия са насочени към спокойствието на всички граждани." - заяви категорично Берчева.

Въпреки наличието на множество водолюбиви растения и обилните валежи, това не е предпоставка за притеснения и към настоящия момент нивото на реката е необезпокоително и се наблюдава непрекъснато.

Срещата завърши с единомислие, че е крайно наложително да се осигурят целеви средства от държавния бюджет за почистване на речното корито и привеждането му в нормален вид, с оглед осигуряване на спокойствие и безопасност за живота и здравето на всички жители от община Мизия.

Апелираме всички ангажирани органи и институции за спешност, относно осигуряването на необходимите средства!

 


2
3


2023-06-16 14:24:47