Община Бяла Слатина с нов лекотоварен автомобил

Община Бяла Слатина с нов лекотоварен автомобил

На 12.01.2023 г. беше подписан договор по проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Бяла Слатина“, който е съвместна дейност на общината и Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Проектът предвижда закупуването на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Топъл обяд“ и „Домашен социален патронаж“.

Срока за изпълнение на дейностите по договора е до 31.10.2023г.

Общият бюджет на проекта е в размер на 35 600,00 лв. с включен ДДС, от които:

  • 32 040,00 лв. с ДДС финансиране от Фонд Социална закрила.
  • 3 560,00 лв. с ДДС съфинансиране от Община Бяла Слатина.

В края на месец май автомобилът беше доставен и му беше направена регистрация.

Основната цел на услугата „Топъл обяд“ и „Домашен социален патронаж“ е осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на възрастните хора и лицата със специфични потребности, както и такива с ниски или никакви доходи, които се нуждаят от социална закрила  в най-висока степен, чрез подпомагането им с топъл обяд. Това е в голяма степен значима помощ, тъй като дава възможност на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат топла храна, както и да им бъдат предоставени съпътстващи мерки в тяхна подкрепа.

В община Бяла Слатина двете услуги се предоставят на над 1300 потребители (1100- топъл обяд  и 200-  домашен социален патронаж), във всички населени места на общината. 

 

 

 


2


2023-06-14 17:53:42