Депутати, общински съветници и кметове на кметства уважиха събора

Депутати, общински съветници и кметове на кметства уважиха събора2023-06-11 07:17:47