Много усмивки, песни и гатанки за първокласници

Много усмивки, песни и гатанки за първокласници

Днес първокласниците от ОУ "Н. Й. Вапцаров" - с. Селановци с много усмивки, песни, танци и с интересни гатанки доказаха, че вече са грамотни! Гости на събитието бяха Асен Бошнаков – директор Дирекция АООКСТ, Илиян Тодоров - гл. спец. „Връзки с обществеността, медийна и културна политика“ и Христина Цонева – секретар на Община Оряхово, която отправи своя сърдечен поздрав към г-жа Койнова - кмет на с. Селановци, към г-жа Ставрева - директор на училището, към класния ръководител, към родителите и учениците. Общинското ръководство поднесе специална изненада - торта за всички завършили първолачета.


1
2
3


2023-06-02 20:24:29