RM TV: 30.01-13.02.2023 г.

RM TV: 30.01-13.02.2023 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 30.01.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 37 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 145 еп.

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 17 еп.  

09.00 "Франклин" - аним. филм, 44 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 140 еп. 

10.30 "Троцки" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 145 еп. /п/

13.30 “Революцията" – игр. филм

15.30 "Гласове от Буново" - док. филм

16.00 "Монголия"- док. филм

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 17 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 35 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 38 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.30 "Белият тигър"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 38 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 140 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 31.01.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 38 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 146 еп.

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 18 еп.   

09.00 "Франклин" - аним. филм, 45 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 141 еп.    

10.30 "Съдбата на човека" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 146 еп. /п/

13.30 "Малкият Буда" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 1 еп., 2 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 18 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 36 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 39 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Фантомас срещу Скотланд Ярд" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 39 еп./п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 141 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 01.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 39 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 147 еп.    

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 19 еп.  

09.00 "Франклин" - аним. филм, 46 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 142 еп.

10.30 "Вики, Кристина, Барселона" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 147 еп. /п/

13.30 "Адмирал" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 3 еп., 4 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 19 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 37 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 40 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Големият бос" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 40 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 142 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 02.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 40 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 148 еп. 

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 20 еп.   

09.00 "Франклин" - аним. филм, 47 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 143 еп.

10.30 "Невинност" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 148 еп. /п/

13.30 “Баща в командировка” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 5 еп., 6 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 20 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 38 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 41 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Стая с изглед" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 41 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 143 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 03.02.2023  

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 41 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 149 еп.

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 21 еп.  

09.00 "Франклин" - аним. филм, 48 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 144 еп.

10.30 "Зона Замфирова" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 149 еп. /п/ 

13.30 "Смъртоносна игра" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 7 еп., 8 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 21 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 39 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 42 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Въздушна ярост" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 42 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 144 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 04.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 42 еп. /п/  

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 150 еп. 

08.00 "Каспар" - аним. филм

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 145 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 9 еп., 10 еп.

11.30 "Кво Вадис" - сериал, 5 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 150 еп. /п/

13.30 "Рамбо 4" - игр. филм

15.00 "Франклин" - аним. филм, 49 еп.

15.30 "Страниците от живота" - сериал, 22 еп. 

16.30 "Глукхар” – сериал, 40 еп.

17.30 "Кво Вадис" - сериал, 5 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 43 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 3 еп.  

20.00 “Синовете на вятъра" – игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 43 еп. /п/

22.15 "Дивият ангел" - сериал, 145 еп. /п/

23.00 "Кървавият Чарлз Мейсън" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 05.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 43 еп. /п/

07.00 "Любовен облог” – сериал, 1 еп. 

08.00 "Червената шапчица" - аним. филм

08.50 "Хапи малкото зайче" - аним. филм

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 146 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 11 еп., 12 еп.

11.30 "Кво Вадис" - сериал, 6 еп.

12.30 "Любовен облог” – сериал, 1 еп. /п/

13.30 "Отмъщението" - игр. филм

15.00 "Франклин" - аним. филм, 50 еп.

15.30 "Страниците от живота" - сериал, 22 еп. /п/   

16.30 "Глукхар” – сериал, 41 еп.

17.30 "Кво Вадис" - сериал, 6 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 44 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 4 еп. 

20.00 “Стрелци" – игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 44 еп. /п/

22.15 "Дивият ангел" - сериал, 146 еп. /п/

23.00 "Живот сред хората" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 06.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 44 еп. /п/

07.00 "Любовен облог” – сериал, 2 еп. 

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 23 еп.   

09.00 "Франклин" - аним. филм, 51 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 147 еп.   

10.30 "Силата на урагана" - игр. филм.

12.30 "Любовен облог” – сериал, 2 еп. /п/

13.30 "Почти бременна" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 23 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 42 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 45 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Вие сте голям красавец" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 45 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 147 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 07.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 45 еп. /п/

07.00 "Любовен облог” – сериал, 3 еп.     

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 24 еп.  

09.00 "Франклин" - аним. филм, 52 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 148 еп.

10.30 "Млади, красиви, прецакани" - игр. филм.

12.30 "Любовен облог” – сериал, 3 еп. /п/

13.30 "Катин" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 15 еп., 16 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 24 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 43 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 46 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Феникс" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 46 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 148 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 08.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 46 еп. /п/

07.00 "Любовен облог” – сериал, 4 еп.   

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 25 еп. 

09.00 "Ну погоди" - аним. филм, 1 еп., 2 еп., 3 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 149 еп.  

10.30 "Чочарка" - игр. филм.

12.30 "Любовен облог” – сериал, 4 еп. /п/

13.30 "Ръката на смъртта" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 17 еп., 18 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 25 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 44 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 47 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Есен в Ню Йорк" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 47 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 149 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 09.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 47 еп. /п/

07.00 "Любовен облог” – сериал, 5 еп.  

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 26 еп.    

09.00 "Ну погоди" - аним. филм, 4 еп., 5 еп., 6 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 150 еп.

10.30 "Особеностите на руския риболов" - игр. филм

12.30 "Любовен облог” – сериал, 5 еп. /п/ 

13.30 "Изгубеният свят" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 19 еп., 20 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 26 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 45 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 48 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Никита" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 48 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 150 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 10.02.2023  

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 48 еп. /п/

07.00 "Любовен облог” – сериал, 6 еп.  

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 27 еп.  

09.00 "Ну погоди" - аним. филм, 7 еп., 8 еп., 9 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 151 еп.

10.30 "Жена мечта" - игр. филм

12.30 "Любовен облог” – сериал, 6 еп. /п/ 

13.30 "Руска певица" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 21 еп., 22 еп.

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 27 еп. /п/

17.30 "Глукхар” – сериал, 46 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 49 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Направи го преди 30"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 49 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 151 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 11.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 49 еп. /п/    

07.00 "Любовен облог” – сериал, 7 еп. 

08.00 "Пасторсито" 1 – аним. филм

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 152 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 23 еп., 24 еп.

11.30 "Джо" - сериал, 1 еп.

12.30 "Любовен облог” – сериал, 7 еп. /п/

13.30 "Циганско време" 1 част  - игр. филм

15.00 "Ну погоди" - аним. филм, 10 еп., 11 еп., 12 еп.

15.30 "Страниците от живота" - сериал, 28 еп. 

16.30 "Глукхар” – сериал, 47 еп.

17.30 "Джо" - сериал, 1 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 50 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 5 еп.  

20.00 "Кажи здравей на татко" - игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 50 еп. /п/

22.15 "Дивият ангел" - сериал, 152 еп. /п/

23.00 "Професия бежанец"- док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 12.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 50 еп./п/

07.00 "Любовен облог” – сериал, 8 еп.    

08.00 "Пасторсито" 2 – аним. филм

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 153 еп.     

10.30 "Планета земя" - док. филм, 25 еп., 26 еп.

11.30 "Джо" - сериал, 2 еп.

12.30 "Любовен облог” – сериал, 8 еп. /п/ 

13.30 "Циганско време" 2 част  - игр. филм

15.00 "Ну погоди" - аним. филм, 13 еп., 14 еп., 15 еп.

15.30 "Страниците от живота" - сериал, 28 еп. /п/

16.30 "Глукхар” – сериал, 48 еп.

17.30 "Джо" - сериал, 2 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 51 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 6 еп.

20.00 "Колела" - игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 51 еп. /п/

22.15 "Дивият ангел" - сериал, 153 еп. /п/

23.00 "Финансовите пирамиди" - док. филм

00.00 "Край на програмата" 

 

ПОНЕДЕЛНИК – 13.02.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 51 еп. /п/

07.00 "Любовен облог” – сериал, 9 еп. 

08.00 "Страниците от живота" - сериал, 29 еп.  

09.00 "Ну погоди" - аним. филм, 16 еп., 17 еп., 18 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 154 еп. 

10.30 "Брак по италиански" - игр. филм

12.30 "Любовен облог” – сериал, 9 еп. /п/

13.30 “Наследството на Ферамонти" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 27 еп., 28 еп.

16.00 "Монголия"- док. филм

16.30 "Страниците от живота" - сериал, 29 еп. /п/

17.30 "Найтмен” – сериал, 1 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 52 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.30 "Хай Лайф"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 52 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 154 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2023-01-29 17:49:46