Училището в Селановци с участие в международен проект

Училището в Селановци с участие в международен проект

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ в с. Селановци започна работа по проект свързан с популяризирането на демократичното образование в държавните училища. Проектът е сътрудничество между 5 държави - Белгия, Италия, Испания, Естония и България. Продължителността му е 30 месеца и ще се ръководи от белгийската страна. В проекта са включени по две училища от всяка държава - едно демократично училище и едно държавно училище. Наш партньор от българска страна е Общност за демократично образование София.

Целта е внедряване на „философията на демократичното образование“ в по-традиционни (държавни) училища чрез обучение на учителите и придобиване на знания и умения в учениците като: активна гражданска позиция, критично мислене, съпричастност, креативност, справяне с проблемни ситуации и др.

Дейностите по този проект ще дадат възможност за обмяна на добри практики между страните участници. Педагогическият персонал, който участва ще се запознае с полезни идеи за преодоляване на предизвикателствата в съвременната образователна система. Този проект е допълващ за цялостната дейност и развитието на училището като иновативен център на общността.

От тази учебна училището в Селановци започна работа и по своята нова иновация „Успявам с Jump Math”. Ще се обучават ученици от първи клас за срок от 3 поредни години в часовете по математика. Традиционните учебници ще бъдат заменени с тези на Jump math, а дейностите по предмета ще бъдат организирани по специално подготвени учебни материали и ресурси, съответстващи на класа. Обучението ще се извършва от педагогически специалист преминал курс на обучение.

Училището продължава да работи и по Клуб „Пътувам в Европа на английски език“, също част от иновативните дейности в селановското училище. Тази учебна година шестокласниците ще „посетят“ 5 нови страни от Европейския съюз. Придобитите социални умения са приложими както за обучаемия в личния му живот, така и в професионалния му живот. Придобитите умения за общуване на английски език са необходими както за страни в Европейския съюз, така и за различни работни места в страната. На този етап училището не може да предложи възможност за обучение по част от професия, но може да ориентира учениците да продължат образованието си в професионални училища.

На територията на общината, Селановското училище е единственото иновативно, което се е превърнало в притегателен център за учениците, предлагайки съвременни и навременни иновации.

Всички тези проекти са доказателство, че иновативното училище в Селановци продължава да работи с поглед към бъдещето, с поглед устремен към нашите деца, и с вяра, че всяко дете ще се стане успешен възрастен утре.
2022-11-23 10:41:07