Превръщат Бяла Слатина в привлекателно място

Превръщат Бяла Слатина в привлекателно място

Община Бяла Слатина участва в конкурс „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2021 г. с проект „Създаване на място за спорт и игри в местност „Лесопарка“. Основната цел на проекта е свързана с подобряване на жизнената среда в съществуваща зона за спорт и отдих край град Бяла Слатина – местността „Лесопарка” и превръщането й в привлекателно място за пълноценно оползотворяване на свободното време на жителите и гостите на града. Проектното предложение е на стойност 10 000 лв. и включва дейности по почистване и озеленяване на площи, изграждане на детска площадка и съоръжение за стрийт фитнес в парк „Лесопарка“.

Настоящото проектно предложение се явява като резултат от усилията на местната администрация да осигури по-чиста, по-зелена и приветлива среда на своите жители. С предложените в проекта дейности за почистване и възстановяване на зелените площи ще се създаде по-приятна градска атмосфера в полза на детските игри и забавления.

 
2021-09-21 10:44:35