Младежи се грижиха за възрастните хора в Долни Вадин

Младежи се грижиха за възрастните хора в Долни Вадин

За шеста поредна година Народно читалище „Съзнание-1927“ с. Долни Вадин организира инициативата „Село назаем“. Този път тя беше финансирана чрез  Фонд „Нашите родители“ на Фондация BCause, в който даряват индивидуални и корпоративни дарители.

През месеците юли и август 2021 година четири групи -  стари приятели на читалището, доброволстваха в селото. Тази година проектът бе насочен към хора над 65 години имащи нужда от общуване и среща с други поколения. Освен това доброволците имаха възможността да приготвят кулинарни изкушения по стари рецепти и да положат обществен труд, обновявайки различни обекти в Долни Вадин.

                Разговорите с възрастни хора донесоха много позитивна енергия и за двете страни. Местните хора почувстваха вниманието, уважението и интереса към тях в дългите задушевни разговори с доброволците. Възрастните имаха желание да споделят за миналото, настоящето, за децата, внуците… нещо, което от дълго време не са правили по време на пандемията.

                Един от дните беше посветен на кулинарно пътуване. Доброволците имаха възможност да се включат в приготвянето на традиционни ястия,  на зимнина и да научат позабравени рецепти.

                Между разговорите с възрастни участниците обновиха парковете в центъра на селото и църквата, като боядисаха беседката, пейките и пързалката, поправиха покрива на етнографската къща и монтираха пейки на централния площад.

                „Вярваме, че и тази година посредством проект „Село назаем – old friends“  се получи един мост между поколенията, носещ много приятни емоции, приятелства, споделеност и лечебни резултати“ бе коментарът на местните читалищни дейци.

 


2
3
4
5
6


2021-08-30 11:03:02