Ученици демонстрираха знания по БДП

Ученици демонстрираха знания по БДП

Община Бяла Слатина и ОУ „Св. Климент Охридски“ бяха домакини на провелия се Общински кръг по БДП, чрез който учениците трябваше да демонстрират своите  умения и знания  за действия в условия на пътното движение, култура на поведение на пътя и спазване  на общоприетите правила и норми.

 

Общински кръг на Национално състезание по безопасност на движението по пътищата се явява като втори кръг от Националното ученическо състезание по безопасност на движението по пътищата  за учебната 2020/2021г.

Националното състезание по безопасност на движението по пътищата подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това.

Участници в състезанието бяха ученици от:

Основно училище „Св Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина

Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина

Основно училище «Христо Ботев» с. Търнава

 

Състезанието включваше два етапа:

 

І етап – Решаване на писмен тест

 

ІІ етап -  Практически тест.

 

След демонстрация на завидни теоретични знания от всички участници, по- атрактивната практическа част от състезанието реши надпреварата в полза на Основно училище „Св Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина, които се класираха на първо място, с право на участие в областния кръг на състезанието. Второто място заеха състезателите от  Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, а трети са учениците от Основно училище «Христо Ботев» с. Търнава.

Журито беше в състав: Петя Личева- старши експерт в РУО Враца, Цветан Митов- полицейски инспектор РУ Бяла Слатина, Тихомир Трифонов- зам. кмет в община Бяла Слатина, Весна Павлова- главен експерт в община Бяла Слатина.

 В края, след обявяване на резултатите, г- жа Личева благодари на общината и училището домакин за това, че единствени в областта са заявили своята готовност и са приели да се ангажират с организацията и провеждането на състезанието.

 За всички участници бяха осигурени грамоти за участие, както и предметни награди от община Бяла Слатина и училището домакин на събитието.

 

 


2


2021-04-29 12:35:19