Още хора ще получават топъл обяд в община Бяла Слатина

Още хора ще получават топъл обяд в община Бяла Слатина

От  4 януари община Бяла Слатина стартира проект „Топъл обяд в условията на пандемия“. В него са включени 1000 лица, засегнати в най- висока степен от пандемията  COVID 19 и последиците от нея, и са затруднени да осигурят сами прехраната си. Проектът е продължение на завършилия през месец декември проект, по който топъл обяд са получавали 170 лица.

 Настоящият проект  е по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, финансиран от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014- 2020г.

Общата цел е намаляване на бедността и указване на подкрепа на най- уязвимите жители на територията на община Бяла Слатина, които са в затруднение сами да си осигурят ежедневните потребности от храна, като се подпомогнат с топъл обяд, както и да им бъдат предоставени съпътстващи мерки в тяхна подкрепа, съобразени със специфичните им нужди. Основните целеви групи са лицата без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, хора поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи, които нямат близки, които да им окажат подкрепа, както и лица обект на социално подпомагане , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 
2021-01-05 13:31:41