Първата година на новите кметове: Валя Берчева

Първата година на новите кметове: Валя Берчева

В тази рубрика представяме работата на всички кметове, спечелили за първи път мандат в Северозападна България. За направеното и трудностите, както и за целите през 2021 г. разговаряме с тях. 


Валя Берчева: Нашата мисия е работа в полза на гражданите

Отчет за свършено-то през първата си година като кмет на община Мизия направи Валя Берчева. От него става ясно, че финансовото състояние на общината в началото на мандата е било с дефицит в размер на 677 376 лв., от които 401 777 лв. към доставчици. За целта са предприети мерки за оптимизиране на разходите. Сред тях са контрол върху разходите за горива на автомобилите, ограничаване на командировките. Приложена е и мярка за повишаване събираемостта на местните данъци и такси.

Община Мизия организира томбола с награди, за да стимулира хората да се възползват от възможността за плащане на данъците с 5 % отстъпка. Към настоящия момент финансовото състояние на общината е с дефицит в размер на 695 549 лв., от които 156 063 лв. заемообразно ползвани такси, дължими на Фонд „Социална закрила“, 342 203 лв. към доставчици, част от които преминават в просрочени задължения, и 197 283 лв., представляващи окончателно плащане към фирмата-изпълнител на обект ”Неотложни аварийно-ремонтни дейности по възстановяването на ул. „Петко Банков“, ул. „Лазар Драйчев“, ул. “Георги Димитров“ и Селановско дере - ул. „Петко Банков“, гр. Мизия. Общината няма просрочени задължения към персонала и за осигурителни вноски към НАП.

„Спазването на финансовата дисциплина и на принципите на публичните финанси за законосъобразност, икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност е отговорност на всички бюджетни звена в Община Мизия. Моите главни цели са постигане на финансова стабилност в развитието на общината, намаляване размера на просрочените задължения, прилагането на мерки за оптимизиране събираемостта на приходите, както и намаляване на разходите“, категорична е Валя Берчева.

През 2020 г. са завършени редица обекти в общината. Направен е стрийт-фитнес в парковата зона на град Мизия. Изградени са кът за отдих и детска площадка в с. Софрониево. Оборудвани са футболно, волейболно и баскетболно игрище в двора на ОУ „Христо Ботев“, с. Липница. Подменени са  участъци от водопроводната мрежа в Крушовица и Софрониево. Възстановени са улици разрушени при наводнението през 2018 г. През  юни 2020 г. Община Мизия закупи нови полиетиленови съдове за битови отпадъци. Премахнати са няколко нерегламентирани сметища. Проведени са летни занимания за деца и ученици, имаше и лятно кино. В началото на месец септември бе направен ремонт в двете групи в детската градина в Крушовица. Оптимизирана е транспортната схема за превоз на деца и ученици на територията на общината. На 30.07.2020 г. тържествено бе отбелязан  50-годишният юбилей на град Мизия. Отличени бяха  изявени граждани, спортисти и деца, които са допринесли за прославянето и развитието на града.

През есента бе проведен първият по рода си фестивал “Да завием баница в село Крушовица” под патронажа на Кмета на Община Мизия.

„Амбицирана съм община Мизия да се превърне в средище на местната културна общност, като с всяка изминала година празничните дни в населените места се множат”, казва кметът.

Обърнато е внимание и на социалната сфера. Осигурена е заетост на безработни лица. Топъл обяд ще се доставя на 300 потребители от уязвими групи и през идната година. Предстоят ремонти на улици в Мизия и селата от общината. Внимание ще бъде обърнато и на спортната инфраструктура.

„Работа, работа и пак работа!

Мисия ни е да работим активно в полза на гражданите“, споделя младата кметица.

 

Силвия СИМЕОНОВА


1
2
3
4


2020-11-14 10:31:06