Осигуриха лаптопи на 15 деца от социална институция

Осигуриха лаптопи на 15 деца от социална институция

Община Мездра и Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за финансиране изпълнението на проект за закупуване на 15 лаптопи и 3 принтера, както и за покриване на разходите за интернет до 31.12.2020 г. Новите технически средства с лицензиран софтуер ще се ползват от 15-те деца и младежи в риск, настанени в трите Центъра за настаняване от семеен тип към Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания в гр. Мездра.

Целта е да се осигури непрекъснат образователен процес и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях - възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място.

Бюджетът на проекта е 8 310 лв. с ДДС.
2020-10-28 09:31:36