Библиотекари от криводолско с интересно обучение

Библиотекари от криводолско с интересно обучение

На 12 и 13 октомври читалищната библиотека в Криводол организира обучение към ЦПОБ /център за продължаващо обучение на библиотекари/ на ББИА. Включиха се всички щатни библиотекари от общината.

Тази година на базата на анализиране потребностите на подрастващите или така нареченото Поколение Z и необходимостта от насоки за предоставяне на услуги от местната библиотечната общност, вниманието беше насочено към Модул V.Услуги в библиотеката, с лектор Наталия Георгиева. Библиотекарите бяха запознати с профила на Поколение Z и подхода за разработване на библиотечни услуги за това поколение. Представени бяха добри практики по темата.

 
2020-10-14 13:48:44