1 138 лица и семейства от мездренско ще получат хранителни продукти

1 138 лица и семейства от мездренско ще получат хранителни продукти

В изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен кръст (БЧК) започва поетапното предоставяне на хранителни пакети на правоимащите лица и семейства от община Мездра.

Право на този вид социално подпомагане имат 1 138 уязвими лица и семейства - 403 в гр. Мездра и 735 в 27-те съставни села на общината. Най-напред, от 16 октомври (петък), полагащите им се индивидуални пакети ще получат правоимащите от града, а за тези от селата това ще стане по график от 2 до 5 ноември.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства - по два хранителни пакета. Раздаването ще се извърши от доброволци на БЧК в Общинския център за социални услуги и дейности (ОЦСУД) - гр. Мездра.

Всеки правоимащ ще получи полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

 
2020-10-14 10:05:07