Подпомагат образователния процес на деца в риск

Подпомагат образователния процес на деца в риск

Община Мездра ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансови средства по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Кметът Иван Аспарухов бе упълномощен от местния парламент в железничарския град да представлява Община Мездра на предстоящото извънредно Общо събрание на „Нови енергии“ ООД - София, в което дружество Общината има миноритарен дял от 10%, и как да гласува по точките, включени в дневен ред.

 

 
2020-06-26 13:37:26