Възраждат тениса на корт в Бяла Слатина

Възраждат тениса на корт в Бяла Слатина

Един спорт с традиции в Бяла Слатина, ще бъде възроден след продължително прекъсване. Става въпрос за тенис на корт, за който от две седмици усилено се заговори сред любителите на този спорт в градa. Група ентусиасти са „виновниците“, желаещи да възвърнат спортната слава на града в тениса. В подкрепа на тази инициатива, кметът на общината- инж. Иво Цветков, е внесъл  докладна до общинския съвет, която ще бъде поставена за обсъждане и гласуване на предстоящата тази вечер редовна сесия. В докладната е предложена промяна в досегашната Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която касае  отпадане на таксите за децата до 14 годишна възраст, в часовия диапазон от  09 ч.- 17 ч. Тази промяна се предлага с цел повече деца да имат възможност да упражняват някакъв вид спорт, който да запълва свободното им време и да съдейства за по- пълноценното им физическо развитие и укрепване на здравето.
2020-05-28 16:44:14