Градините в Бяла Слатина в готовност да заработят

Градините в Бяла Слатина в готовност да заработят

Ръководството на Община Бяла Слатина  проведе оперативни срещи с директорите на детските градини. Основната цел бе обсъждане на готовността им за работа след решение за отваряне на същите.

Към момента всички детски градини на територията на община Бяла Слатина работят в дистанционна форма, която се приема добре от родителите и от самите деца. Семействата, които не разполагат с мобилни устройства са обхождани по домовете и са им предоставяни материали за работа, като децата с желание изпълняват възложените им задачи.

Във всички детски градини е извършено проучване на родителското мнение относно посещаване на детска градина при тяхното отваряне.

На срещите бяха анализирани резултатите от проучванията и бе обсъдена възможността детските градини да отворят врати при спазване на всички мерки и изисквания в условията на пандемия. Бе обсъден и статусът на педагогическия и непедагогически персонал в детските заведения, обезпеченост с отпуск, материали за дезинфекция и др.

На всички детски градини община Бяла Слатина предостави инфрачервени дигитални термометри за измерване на температурата от разстояние. Директорите са изготвили план за работа, като детските заведения са в пълна готовност за отваряне  и посрещане на малчуганите.

 
2020-05-14 10:05:50