Започна изплащането на месечните помощи

Започна изплащането на месечните помощи

В община Бяла Слатина започна изплащането на месечните помощи по чл.9, месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, детските надбавки по Закона за семейните помощи за деца, еднократните помощи за подалите молба, месечните помощи по Закона за закрила на детето, за деца настанени в семействата на близки и роднини.

Поради извънредното положение в цялата страна и за да се избегне струпването на много хора на едно място, общината осигурява доброволци, които да са в помощ на местата, където ще се раздават помощите - пред пощата и пред ДСК. Ще се следи за стриктно спазване на епидемиологичните мерки.
2020-04-15 14:07:21