Кметът на Мизия набира доброволци

Кметът на Мизия набира доброволци

Набират доброволци в Мизия, които да пазаруват на възрастните хора.

„Голяма е вероятността скоро време много наши приятели, съседи, близки и роднини да имат нужда от нашата помощ и подкрепа. Заради това се обръщам към всеки един от вас, които бихте искали и можете да помогнете, да се включите в кампанията по набиране на доброволци за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните ни съграждани, като при необходимост разнасяте храна по домовете им, снабдявате ги с продукти от първа необходимост и други дейности. От доброволци имат нужда и българските лекари и медицински персонал, както и служителите на Регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве и за този на членовете на техните семейства. Ключово за ограничаване на пандемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.Ако сте готови да се включите като доброволци, моля, пишете ни на следния електронен адрес [email protected]

Важно е да посочите вашите три имена, ЕГН, както и вашите професионални умения и телефон за връзка“, уточнява кметът на Община Мизия Валя Берчева.

Кметът уточнява, че за всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани само при възникнала необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.

 
2020-04-03 14:35:23