Подпомогнаха финансово доставката на топла храна за възрастни хора

Подпомогнаха финансово доставката на топла храна за възрастни хора

В отговор на молба, отправена от Фондация „Проект Северозапад“, Община Мездра подпомогна финансово с 2 000 лева дейността на Фондацията, която предоставя патронажна услуга на възрастни хора в 11 населени места на общината, необхванати от Домашния социален патронаж.

От месец ноември 2019 г., благодарение на създадената със съдействието на Общината Патронажна кухня, „Проект Северозапад“ доставя ежедневно топла храна на повече от 90 нуждаещи се от селата Очин дол, Елисейна, Зли дол, Зверино, Игнатица, Оселна, Люти брод, Люти дол, Кален, Цаконица и Горна Бешовица.

„В настоящата кризисна ситуация обаче, за нас е невъзможно да се справяме с издръжката на социалната ни услуга с размера на таксата, която събираме от възрастните хора, а не считаме за редно да увеличим размера й“, се казва в писмото, изпратено от Яна Рупева, директор на Фондация „Проект Северозапад“, до кмета на общината Иван Аспарухов.

„Обръщаме се към вас с молба да ни помогнете за закупуване на продукти за патронажната услуга, месечните разходи за които са на стойност около 1 500 лв. Молбата ни е да ни помогнете за период от месец и половина, за да успеем да преминем през този период на изпитания, като продължим грижата за възрастните хора с ежедневно доставяне на сготвена питателна храна.“

Община Мездра си сътрудничи успешно с Фондация „Проект Северозапад“ в различни сфери на социлните услуги - от осигуряване на заетост на младежите от Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) до Патронажна услуга за възрастни хора от общината.

Междувременно детските градини в гр. Мездра също подпомогнаха Патронажната кухня на Фондация „Проект Северозапад“ и КСУДЛУ, като им предоставиха остатъчни хранителни продукти, които са налични на склад в детските заведения.
2020-04-02 12:10:21