Кметове умуват за инвестиционната програма

Кметове умуват за инвестиционната програма

Кои обекти по селата да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Мездра при изготвянето на Проектобюджет 2020 бе основната тема, дискутирана на първия за тази година Ден на кмета, организиран от Общинската администрация. На базата на инфраструктурните предложения, направени от новоизбраните кметове и новоназначените кметски наместници, ръководството на Община Мездра и селските управници обсъдиха приоритетните проекти, които ще бъдат заложени за изпълнение през 2020 г. в 27-те съставни села на общината.

Сред тях са преасфалтиране и бетониране на улици, частични ремонти на сградите на кметства, училища и детски градини, изграждане на нови или обновяване на стари спортни игрища и детски площадки, благоустрояване на зони за отдих и на гробищни паркове, укрепване на свлачища, подмяна на улични водопроводи, премахване на нерегламентирани сметища и т. н.

„Ще направим всичко възможно да изпълним поне по два обекта във всяко населено място, които са от най-голямо значение за местната общност“, заяви по този повод кметът на Мездра Иван Аспарухов.

 

 
2020-01-03 15:25:45