Започнаха кадровите промени в община Мездра

Започнаха кадровите промени в община Мездра

Двама нови служители са назначени на ръководни длъжности в община Мездра. Бившият дългогодишен шеф на Дирекция "Териториално устройство на общината" Светлана Мицева е назначена за секретар на общината. Тя поема поста от досегашния секретар Севдалина Джамбазка, която е освободена по взаимно съгласие. За главен архитект пък е назначен Атанас Йорданов, който е бивш главен архитект на община Козлодуй. Това обяви по време на срещата с кметовете и кметските наместници на община Мездра Иван Аспарухов.

Предстои да бъдат назначени директори на четирите дирекции в железничарската община - „Административно-правно и информационно обслужване”, „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, „Местни приходи, ГРАО” и „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“, както и началници на 9-те отдела към тях.
2020-01-03 15:16:59